MẬT VỤ KINH 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
Chính tả
Giao diễn tạm thời
trung tâm tin
Liên lạc Liên lạc
  • Công viên Suntory, No.135, Jinye Road, Xi 817;an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxis-7100Bộ, China
  • E mail: Mồ ra
  • Language: *86-29-8918209
Liên lạc Liên lạc

Giao diễn tạm thời

Công ty và mọi thành viên trong hội đồng quản trị đảm bảo nội dung của việc cung cấp thông tin là đúng, chính xác và đầy đủ, và không có hồ sơ sai, sai lầm hay sơ sót lớn.

A. Tình trạng chờ đợi của khoảng thời gian này

Độ khẩn:Thời kỳ dự báo hiệu suất: tháng Một, tháng Một, tháng Một

Độ khẩn:Mong muốn: tăng trưởng

Item

This reporting period( RMB ‘000)

last year (RMB ‘000)

Net profit attributable to shareholders of listed companies

Growth vs. same period last year:125%-150%

profit:60,452.4

profit:136,017.9—151,131.0

B. Khả năng dự đoán trước kiểm toán

Độ khẩn trương cao:dự báo trình diễn chưa được kiểm toán bởi một kế toán công chứng.

Độ khẩn cấp:

Độ khẩn:Trong khoảng thời gian báo cáo, công ty đã mở rộng khu vực tiếp theo, thị trường trong lĩnh vực kinh doanh ban đầu đã tăng mạnh, và lợi nhuận của mỗi khu vực xuôi dòng phát triển tốt hơn, hệ thống thác nước biển muối nhận ra một số thu nhập, đóng góp đáng kể cho tỉ lệ tăng lợi nhuận hiện tại.

Độ khẩn:Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, tác động của lãi suất và lỗ không tái định lần lên lợi nhuận lưới của công ty có độ xấp xỉ RMB 303,100.00. 1604;

D. Thông tin khác

Độ khẩn:Giá trị này là kết quả của s ự tính toán sơ bộ của bộ phận tài chính công ty.

Độ khẩn:Tài liệu tài chính chi tiết về kết quả bầu dục hàng năm tại bộ tại Tập đoàn dùm được tiết lộ chi tiết trong báo cáo nửa năm tại 99.Đầu tư được khuyên nên đưa ra quyết định cẩn thận và chú ý tới rủi ro đầu tư.


Đây là thông báo.

Tất cả những vật liệu mới

Hội đồng quản trị vào tháng Bảy 15, ng99

Chuyện liên quan
Ở đây để cung cấp các giải pháp phân biệt hoàn chỉnh
Liên lạc