MẬT VỤ KINH 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
Chính tả
Description
Liên lạc Liên lạc
  • Công viên Suntory, No.135, Jinye Road, Xi 817;an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxis-7100Bộ, China
  • E mail: Mồ ra
  • Language: *86-29-8918209
Liên lạc Liên lạc

Description

Thành viên của nhóm chúng tôi là nền tảng của việc phát triển nhựa đường.Công ty chúng tôi cung cấp môi trường lao động tích cực và cân bằng để hướng tới s ự phát triển đầy đủ tiềm năng của mỗi nhân viên.Ánh nhựa đường tạo ra cả một môi trường làm việc an toàn và phúc lợi cho nhân viên để mỗi người có thể tạo ra một cuộc sống thỏa mãn cho chính họ và gia đình.Ánh Dương tôn trọng nhân cách, kiến thức, thành tựu và bao dung mọi nền văn hóa và giá trị khác nhau, đồng thời đề nghị tôn trọng lẫn nhau.Nhờ giao tiếp và trao đổi nhiều thứ, chúng tôi lập ra những mục tiêu chung để phát triển, chia s ẻ sự phát triển của công ty với nhân viên, xây dựng tương lai cùng nhau.Quản lý tổng hợp bán hàng

Thành viên của nhóm chúng tôi là nền tảng của việc phát triển nhựa đường.Công ty chúng tôi cung cấp môi trường lao động tích cực và cân bằng để hướng tới s ự phát triển đầy đủ tiềm năng của mỗi nhân viên.T...

career


Ở đây để cung cấp các giải pháp phân biệt hoàn chỉnh
Liên lạc