MẬT VỤ KINH 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
Chính tả
Bảng Tuần hoàn các Nguyên tố
tài nguyên kỹ thuật
Liên lạc Liên lạc
  • Công viên Suntory, No.135, Jinye Road, Xi 817;an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxis-7100Bộ, China
  • E mail: Mồ ra
  • Language: *86-29-8918209
Liên lạc Liên lạc

Bảng Tuần hoàn các Nguyên tố

Name
The Lanthanide 160; serie of chemical elements 160; bao bao the 15 metallic chemical elements\ 1605;57 through 71, from Lanthanum 160; through luteium 160;................ 160; These 15 Lanthanide elements, with the hóa similar elements scandium và yttrium, are thường được gọi là "the rare earth elements."

Name
The actinide 160; series bao gồm các thành phần hóa học kim loại 15;160; với số nguyên tử: 1605;103, actinium 160; nhờ luật.Chuỗi hành động bắt tên nó từ nguyên tố đầu tiên trong chuỗi, nét giao động.They all have very large nguyên tử 1604;và exhibit một rary range of physical properties.Trong khi chất xạ và các xạ kích muộn (từ men-ri-vi) cư xử tương tự với các gốc cây, các nguyên tố Thorium qua neptunium thì giống hơn nhiều kim loại chuyển hóa trong hóa của chúng.
Ở đây để cung cấp các giải pháp phân biệt hoàn chỉnh
Liên lạc