MẬT VỤ KINH 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
Chính tả
Một hãng sản xuất hàng đầu ở Trung Quốc
Ánh Dương đang thúc đẩy sự phát triển cho kỹ thuật sáp
Tăng cường nhựa đường
cho kỹ thuật tách
Lấy chất QOTE
Tôi đang tìm kiếm
Khoảng nhựa đường
Ánh Dương là một công ty tiên tiến.Chuyên môn nghiên cứu và phát triển, sản xuất và buôn bán chất hấp thụ và phân tách các loại nhựa, trang bị và các giải pháp tự chế, kể cả dịch vụ hỗ trợ.Khi công ty A đầu tiên và duy nhất được liệt kê trong Công ty Trung Quốc bán ion Exchange và Adsorruột Resin, Sunnhựa sản xuất khoảng 30,000 cubic mét mét hoán đổi ion và kháng sinh một năm, và cung cấp cho khách hàng một số thiết bị tính toán và phân tách.
Ở đây để cung cấp các giải pháp phân biệt hoàn chỉnh
Liên lạc