MẬT VỤ KINH 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
Chính tả
Liên lạc Liên lạc
  • Công viên Suntory, No.135, Jinye Road, Xi 817;an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxis-7100Bộ, China
  • E mail: Mồ ra
  • Language: *86-29-8918209
Liên lạc Liên lạc

Chính sách cá nhânHãy đọc cẩn thận các điều khoản của tuyên bố này trước khi dùng trang web này.Việc truy cập trang web này và sử dụng trang web này theo nhiều cách khác nhau sẽ được xem là sự xác nhận to àn bộ nội dung của bản tuyên bố này.

L.Bản quyền sở hữu trang web thuộc về Sunnhựa (SunCity) New vâ vật đô vật Co.Lt.,6592n;Xi'an\ 658882;in the thì được gọi là SunCity), và sự bảo vệ của nó bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, ảnh đồ họa, logo, ý tưởng và phần mềm của trang web này.

Hai.Mô tả các sản phẩm, công nghệ, khu vực dịch vụ, v.v. trên trang web này chỉ có mục đích thông tin và không thay thế những thông tin bạn nhận được từ các nhân viên nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, v.Thông tin trên trang web này không có hiệu lực hợp pháp.Thông tin trên trang web này không nên được coi là lời mời hay lời mời mua hay bán bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào, cũng không phải là sự xác nhận chính thức của bất kỳ giao dịch nào.

Ba.Sản phẩm, thông tin và dịch vụ được cung cấp trên website này không bao gồm tất cả các quốc gia và các vùng.Nếu bạn có nhu cầu kinh doanh đặc biệt, hãy liên lạc với Sundốc.

Bốn.Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo mọi thông tin trên trang web chính xác, đầy đủ và đầy đủ, nhưng chúng tôi có quyền thay đổi thông tin bất cứ lúc nào mà không có thông báo trước.

Năm.Tất cả các thông báo hay thông báo sở hữu khác phải được giữ để tải về các tài liệu trên trang web này.Không phần nào trong nội dung của trang web này có thể thay đổi, phát tán, phát triển, chép hay dùng theo cách khác cho mục đích thương mại hay công cộng mà không có giấy phép trước của Sunnhựa.

-6.Tham gia các hoạt động liên quan đến trang web này (bao gồm cả việc duyệt, sử dụng, in ấn, quảng cáo và giới thiệu) phải hành động một cách cẩn thận và có tín hiệu tốt; không được cố ý hay bất cẩn làm tổn hại các quyền lợi hợp pháp của trang web này, không được sử dụng website trực tiếp hay gián tiếp vi phạmLuật của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, hiệp ước quốc tế và đạo đức xã hội.

Bảy.Nếu trang web này vô tình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một số phương tiện truyền thông hay một người, hãy viết cho chúng tôi hoặc gọi chúng tôi, và phần liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức.

8!Luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc s ẽ áp dụng cho bất cứ trường hợp nào do tuyên bố này hay việc sử dụng trang web này.

Chín.Quyền được dịch giải những phát biểu này thuộc về Sunine.Nếu có một giải thích liên quan trong luật pháp, thì nó dựa trên cách diễn giải luật Trung Quốc.

Mười.Bài phát biểu này có cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.Nếu có một khoảng cách biểu đạt, phiên bản Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế.

Sunchấm (ký ức) mới về vật liệu Co.Lt,Xi 817;an
bây giờ;
Ma năm tư
Ở đây để cung cấp các giải pháp phân biệt hoàn chỉnh
Liên lạc